+90 535 465 33 07
info@betatron.com.tr

HİZMETLERİMİZ

Anasayfa / Hizmetlerimiz / İÇ TESİSAT MUAYENE VE RAPORLAMA

İÇ TESİSAT MUAYENE VE RAPORLAMA

 

ELEKTRİK İÇ TESİSAT MUAYENE RAPORU NELERİ KAPSAR?

 

İç tesisat denetim raporun da, tesiste bulunan tüm dağıtım, tali, aydınlatma panoları, priz kombinasyon kutuları, enerji kablo tavaları, tüm makine ve motorlar, anahtar ve prizler, aydınlatma armatürleri, tesiste yapılmış diğer ölçüm raporları olmak üzere tesisin genel itibariyle tüm elektrik tesisatının kontrolü yapılır.

Ayrıca gerekli kontroller EMO’ya kayıtlı yetkili bir Elektrik Mühendisi tarafından yapılıp,örneğini göreceğiniz şekilde raporlandırılır.

 

20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı ‘’ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’’ kapsamında çıkarılan 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği iş yerlerinin elektrik tesisatının yılda bir defa periyodik kontrolü zorunlu hale getirilmiştir. Yılda bir kez yapılması gereken bu çalışmayı incelemek gerekirse;

 

Elektrik; kullanıcıyı her an tehlikeye sokabilecek potansiyele sahip bir enerji çeşididir, dolayısıyla elektriğin olduğu her yerde risk de vardır. Gelişen teknoloji ile birlikte risk asgari düzeye indirilmişse de bu konuda son kullanıcıya da büyük görevler düşmektedir. Elektrik tesisatındaki risk oluşturabilecek eksiklikler tespit edilmeli ve süratli şekilde giderilmelidir. Bu eksikliklerin tespiti teknik bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden son kullanıcıların bu konuda dışarıdan destek almaları gerekmektedir. Özelliklerde işletmelerde elektrik tesisatlarının kontrolünün periyodik olarak yapılması çok önemlidir. Yasal olarak da zorunluluk haline getirilmiş bu çalışma kapsamında tesisteki dağıtım panolarından prizlere, makine belemelerinden aydınlatmaya kadar tüm tesisatlar kontrol edilmektedir. Çalışma sonucunda güvenliği riske atacak tüm eksiklikler uzman gözüyle tespit edilmekte ve elektrik iç tesisleri denetim ve muayene uygunluk belgesi adı verilen bir evrak ile raporlandırılmaktadır.

Elektrik iç tesisat denetimi kapsamlı bir çalışma olmakla birlikte izlenecek adımlar yüzeysel olarak aşağıdaki gibidir;


Gözle Kontrol: Bu aşamada pano ve tesisatlar uzman gözüyle incelenerek yönetmeliklere aykırı ve iş güvenliğini riske sokan durumlar tespit edilir. Elektrik panolarındaki eksikliklerin tespitinden ölüm tehlike levhası, izole halı gibi güvenlik ekipmanlarının eksikliklerinin tespiti bu aşamada kontrol edilerek kayıt altına alınmaktadır.


Topraklama ölçümü: Bu aşamada da bu iş için tasarlanmış ölçü aletleri yardımıyla topraklama hattının geçiş direnci ölçülerek uygunluğu kontrol edilir.
Yerinde yapılan tüm bu çalışmalardan sonra tespit edilen eksiklikler ve ölçüm sonuçlarının yer aldığı topraklama raporu talep eden kuruma teslim edilir. Topraklama raporu ile birlikte kullanılan ölçü aletinin doğruluğunu gösteren kalibrasyon belgesi ve ölçümü yapan kişinin bu işi yapmaya yetkili olduğunu gösteren yetki belgesinin de verilmesi gerekir.


Kaçak akım rölesi (RCD) Testi: Kaçak Akım röleleri elektrik çarpılma ve yangın riskini ortadan kaldıran devre elemanlarıdır. Elektrik tesisatlarının kontrolünde devrede bulunan Kaçak Akım rölelerinin fonksiyon testleri yapılarak düzgün çalıştığının gözlemlenmesi gerekir.


Kablo sigorta uyumunun kontrolü: Her kablonun kesitine göre bir akım taşıma kapasitesi vardır ve bu değerin üstünde bir akım taşıması istenmez. Yangın tehlikesi oluşturacak bu durumun önüne geçmek için hat başlarına kabloların akım taşıma kapasitelerine uygun sigortalar yerleştirilir. Bu sigortalar, kabloların kapasitelerinin üzerinde akım taşıyarak aşırı ısınmasının önüne geçer. Kablo kesiti ve sigorta uyumunun sağlanamadığı tesisatlarda her zaman için bir yangın riski vardır. Sigorta tarafından korunmayan ve kapasitesinin üzerinde akım taşıyan kablolar ilk önce ısınır tedbir alınmaz ise de yangın çıkmasına dahi sebep olabilir. Bu nedenle sigorta ve kablo uyumu çok önemlidir.


Bunların dışında çalışma kapsamında empedans ölçümü, izolasyon direnci ölçümü, süreklilik testleri gibi bir çok parametrenin kontrolünün de yapılması gerekmektedir. Tüm bu yapılan tüm yapılan çalışmalar sonucu elde edilen veriler elektrik iç tesisat denetim formu adı verilen matbu bir forma işlenerek elektrik iç tesisat kontrol raporu oluşturulur ve kayıt altına alınır.

 

Elektrik İç tesisat denetimi yapmaya ve elektrik iç tesisleri denetim ve muayene uygunluk belgesi hazırlama işi bilgi birikimi gerektiren bir çalışmadır. İş güvenliği açısından bu kadar önemli bir kontrollerin elektrik veya elektrik-elektronik mühendisleri tarafından yapılması gerekmektedir. Ayrıca mühendisin Elektrik Mühendisleri Odası’nın meslek içi sürekli eğitim merkezi tarafından düzenlenen eğitimleri başarı ile tamamlayıp ‘Elektrik İç Tesisleri Denetleme Yetki Belgesi’’ almaya hak kazanmış olmasında fayda vardır.

 

20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı ‘’ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’’ kapsamında çıkarılan 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği iş yerlerinin elektrik tesisatının yılda bir defa periyodik kontrolü zorunlu hale getirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde herhangi uygunsuzluk tespit edilmediği durumlarda ‘’elektrik iç tesisleri denetim ve muayene uygunluk belgesi’’ hazırlanarak teslim edilir.


Elektrik iç tesisat uygunluk belgesi, elektrik iç tesisat muayene raporu, elektrik iç tesisat uygunluk raporu, elektrik iç tesisat kontrol raporu, elektrik iç tesisat denetim ve muayene uygunluk belgesi, elektrik iç tesisat raporu, elektrik iç tesisat kontrolü, elektrik tesisat uygunluk belgesi, elektrik tesisat muayene raporu, elektrik tesisat uygunluk raporu, elektrik tesisat kontrol raporu, elektrik tesisat raporu, elektrik tesisat kontrolü, elektrik tesisatı uygunluk belgesi, elektrik tesisatı muayene raporu, elektrik tesisatı uygunluk raporu, elektrik tesisatı kontrol raporu, elektrik tesisatı raporu, elektrik tesisatı kontrolü, elektrik uygunluk belgesi, elektrik kontrol belgesi, iç tesisat uygunluk belgesi isimleriyle anılan tüm bu hizmetler aslında yalnızca tek bir hizmeti ifade etmektedir.

BETATRON MÜHENDİSLİK, 2018 yılında elektrik ve otomasyon alanında hizmet vermek amacıyla Eskişehir’de kurulmuştur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ